Mestre artesà pastisser

Roger Vallvè Saltó
El nostre Mestre compta amb una llarga trajectòria a l’empresa familiar i ha passat per totes les categories fins a ser-ne responsable únic els últims anys. Ha dut a terme nombrosos cursos, seminaris, demostracions, a més de vídeos, DVD, en aules de gremis o d’empreses del sector.
Roger Vallè Saltó duu a l’esquena una formació continuada de perfeccionament en la seva feina diària.
A més, ha impartit demostracions en centres acadèmics, i entitats diverses amb l’objectiu de difondre i fer entendre “la bellesa del nostre ofici”, segons Vallvè, per qui “l’únic reconeixement del qual en puc estar orgullós és el que diumenge rere diumenge em demostra la clientela”.
mestre-01
mestre-02
mestre-03
mestre-04
mestre-05
mestre-06
mestre-07
mestre-08