Els restauradors vallencs, a l'indret on es projecta la biblioteca, juntament amb el Dalí de Valls. Foto: G. Casalé.

El Diari de Tarragona ha publicat aquesta notícia en la seva edició d’avui.

El boladís a 6 bars del barri antic.
El boladís a 6 bars del barri antic.